Financiën

Financiën

Jaarverslagen

De jaarverslagen van de Medische Missiezusters zijn gepubliceerd op de website van de KNR.

Anbi

Wilt u bijdragen aan de Medische Missiezusters dan kunt u uw gift storten op NL96INGB0679515496 ten name van Het Nederlands District van de Society van Medische Missiezusters.

De congregatie Medische Missiezusters is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze stempel betekent onder andere dat de stichting is vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Voor gevers is de giftenaftrek van toepassing.

RSIN van Religieus Huis: 824117918
RSIN van Stichting Medische Missiezusters: 807696766
Voor verdere ANBI zaken verwijzen wij u naar: www.anbiknr.nl.