Bestuur en organisatie

Bestuur en werkorganisatie

Bestuur Religieus Huis

Periode januari 2024 tot januari 2027.
Oktober 2022 is de kerkelijke status van de Nederlandse/Belgische tak van de congregatie omgezet naar Religieus Huis. De voornaamste reden hiervoor was dat het bestuurlijke werk kan worden gedaan door één zuster. Voorheen vereisten de statuten dat minimaal drie zusters de bestuurlijke taken verrichtten. Gezien de leeftijd van de zusters is dit een welkome verlichting.

zr. Gertrud Dederichs (Huis Coördinator) en zr. Lutgarde De Brouwer (Lid van de Plaatselijke Raad)

Bijeenkomsten in Doorn

Twee keer per jaar treffen de zusters, die nog (met een taxi) kunnen reizen, elkaar in Doorn. Dan zien ze elkaar weer en hebben twee korte dagen en een avond tijd voor elkaar. Daar bespreken ze het beleid maar vieren ze ook hun professie en verjaardagsfeesten en gedenken ze hun overleden medezusters.

vergaderen

gymnastiek

kaartje leggen

even bijpraten

Werkorganisatie

De werkorganisatie werkt op basis van zelfsturing. De werkorganisatie voert zelfstandig het beleid uit dat door het bestuur is vastgesteld. Binnen de werkorganisatie is de directie verantwoordelijk. De bevoegdheden zijn vastgelegd in het directiestatuut. De zorgcoördinatoren zien er op toe dat de zusters de zorg krijgen die zij nodig hebben en dat zij wonen in een veilige omgeving. De meeste zusters wonen zelfstandig en worden daarbij ondersteund door goed georganiseerde (externe) mantelzorg, een aantal zusters woont in een verzorgings- of verpleeghuis.

mirjam

Mirjam Meesen (directeur)

fleur

Fleur Every (bestuurssecretaris)

guusje

Guusje Schuurmans (financiële administratie)

mariette

Mariëtte van Leeuwen (zorgcoördinator)

peter

Peter van Alebeek (zorgcoördinator)

christina

Christine van Amelsfoort (zorgcoördinator)

aafke

Afra Rijkes (mantelzorger)

Raad van advies

Om het bestuur bij te staan zijn sinds 2012 een aantal adviseurs aangezocht. Deze leken hebben kennis van zorg en welzijn, financiën, besturen, kerkelijk recht en dergelijke. Zij geven advies maar treden niet in de bevoegdheden van het bestuur. De adviseurs vergaderen minimaal vier keer per jaar met bestuur en directie. Voor de adviseurs is een schema van aan- en aftreden vastgesteld.

jeroen

Jeroen Crajé

danielle

Daniëlle Woestenberg