Medische Missiezusters

To be a healing presence at the heart of a wounded world. (Anna Dengel)

Het Religieus Huis Medische Missiezusters Nederland/België maakt deel uit van de internationale gemeenschap van Medical Mission Sisters (MMS). Deze katholieke congregatie telt anno 2023 wereldwijd zo’n 450 zusters en is in meer dan twintig landen actief bezig met het bieden van gezondheidszorg en ‘healing’. Hun steun geldt in de eerste plaats vrouwen en kinderen ongeacht ras, geloof of politieke voorkeur.
De zusters in Nederland en België zijn inmiddels vrijwel allemaal te oud om nog actief in de missie te werken maar ze zijn nog steeds betrokken bij de internationale gemeenschap van de MMS. Anno 2023 wonen er in Nederland 32 zusters die gemiddeld bijna 89 jaar oud zijn.